รถเข็นของคุณ

  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อสินค้า !
12

การเปลี่ยนคืนสินค้า
การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางร้านที่ระบุไว้เท่านั้น ทุกๆการเปลี่ยนคืนรบกวนลูกค้าแนบ ใบเสร็จ ที่ทางร้านส่งไปในกล่องแนบกลับมาด้วยนะคะ
เปลี่ยนสินค้า

 

1. เปลี่ยน/คืนสินค้าได้ สาเหตุจาก . . . .
1) สินค้ามีตำหนิ
2) ใส่ไม่ได้
3) ได้รับสินค้าผิดแบบ ผิดไซส์

- มีค่าจัดส่งสินค้ากลับ 100 บาท